Rizikové kácení stromů Přerov

Většinu zkušeností z rizikového kácení, jsem získal ve svém zaměstnání, při řešení následků mimořádných událostí a postupem času jsem se rozhodl této činnosti věnovat mnohem podrobněji. Nabízím rizikové kácení v okolí města Přerov.

Rizikové kácení stromů v okolí města Přerov

Většinu zkušeností z rizikového kácení, jsem získal ve svém zaměstnání, při řešení následků mimořádných událostí a postupem času jsem se rozhodl této činnosti věnovat mnohem podrobněji. Nabízím rizikové kácení v okolí města Přerov.

Individuálně

Příklady mé práce

Rizikovým kácením stromů, se rozumí činnost, při které není možné vzhledem k okolnostem (blízkost budov, el.vedení, havarijní stav stromu, apod.) provést pokácení klasickou metodou.

Bezpečně

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

Provádíme rizikové kácení a bezpečnostní ořez stromů v okolí města Přerov.

Ve většině případů se strom odřezává postupně po částech, které je poté možné buďto odhazovat nebo spouštět do určeného prostoru. Samotné kácení se nejčastěji provádí pomocí stromolezecké techniky, vysokozdvižné plošiny či jeřábu.

Profesionálně

ZDRAVOTNÍ, REDUKČNÍ A VÝCHOVNÉ ŘEZY

Provádí se individuálně během celého roku – dle druhu dřeviny. Jejich účelem je zajistit zdravý, rovnoměrný a bezpečný vývoj stromu.

Zdravý růst

PÉČE O STROMY

Pro zdravý, ideální a bezpečný růst stromu, je důležité o něj pečovat i jinak než jeho následným ořezem. Například instalací dynamické nebo statické vazby do koruny, umístění zavlažovacího vaku, ochrana pomocí postřiků, zastřiháváním, apod.

Poctivost

reference

Rizikovému kácení stromů se na profesionální úrovni věnuji od roku 2014. Pravidelně se účastním různých kurzů, přednášek a jiných vzdělávacích programů, abych se neustále zdokonaloval a mohl vám tak nabídnout jen ty nejlepší služby v mém oboru.

Bez škod

BEZPEČNOSTNÍ OŘEZ STROMŮ

Bezpečnostní ořez stromů lze provádět v průběhu celého roku. Jeho účelem je eliminovat nebezpečí a bránit případným škodám způsobeným pádem dřevní hmoty do ohroženého prostoru. Při bezpečnostním ořezu se nejčastěji odstraňují suché, nalomené, případně přetížené nebo volně visící větve.

Výkonnost

ŠTĚPKOVÁNÍ

Štěpkování větví pomocí výkonného taženého či samochodného štěpkovače. Lze štěpkovat dřevní hmota do 15 cm průměru. Využívá se pro lepší manipulaci se vzniklým materiálem a jeho případnému maximálnímu využití na pozemku.

Všechno pryč

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

Frézování pařezů se provádí pomocí speciální pařezové frézy, která dokáže odstranit pařez do hloubky, včetně případných viditelných kořenových náběhů. Po frézování zůstane cca 15-20 cm hluboký kráter, který je možný opět zahrnout vznikou směsí dřeva a zeminy.

Další služby

LIKVIDACE DŘEVNÍ HMOTY

Samozřejmostí je i případný odvoz vzniklé dřevní hmoty a její následná likvidace.

PRÁCE POMOCÍ LANOVÉ TECHNIKY

Po domluvě mohu provést běžné výškové práce, jako je např. čištění okapů, mytí oken, instalace reklamních plachet či billboardů, instalace sítí proti ptákům, opravy střech a další.

Provádíme rizikové kácení a bezpečnostní ořez stromů v okolí města Přerov.